SZABÓ GYULA EMLÉKKÖNYV jellemzők

A nemrég megjelent Szabó Gyula-albumhoz (Szabó Gyula, 1907-1972; 200713124) hasonlóan a jelen kötet is a nemzetközileg elismert losonci festő születésének százados évfordulójára lát napvilágot. A szép kiállítású, számtalan eddig publikálatlan Szabó Gyula-rajz reprodukciójával illusztrált kiadvány szerkesztője, Kulcsár Ferenc a teljességre törekvő, emberi és művészi nagyságból egyaránt példát mutató alkotóról 1937 és 2002 közt megjelent jelentősebb írásokat gyűjtötte csokorba. A teljességében máig föl nem mért életmű árnyaltabb megértését, kanonizációját segítheti a színvonalas kiadvány, melyet széles körben érdemes ajánlani a huszadik századi magyar művészet iránt érdeklődőknek.