Szabványos vényminták - Formulae Normales VII. jellemzők

A Formulae Normales Editio VII., a Szabványos Vényminták VII. (továbbiakban FoNo VII.) kiadását az új ismeretanyagon és sokéves gyakorlati tapasztalaton alapuló gyógyszeres terápia jelentős módosulása tette szükségessé, mely maga után vonta a magisztrális gyógyszer-összetételek korszerűsítésének követelményét. Ez gyakorló gyógyszerészek és orvosok körében végzett széles körű felmérések eredményei alapján számos recept felvételét és több, elavult készítmény törlését jelentette az előző kiadvány átdolgozása során. Az előző kiadással megegyezően a FoNo VII. is külön orvosi és gyógyszerészi kiadásban készült. A vénymintákat az orvosi kiadás hatás szerinti csoportosításban, a gyógyszerészi kiadás pedig betűrendben tartalmazza.