SZAKMAI ETIKAI KÓDEX PEDAGÓGUSOKNAK jellemzők

Raktári szám: NT-53364A Független Pedagógus Fórum a hazai iskolák részére ajánlásként dolgozta ki etikai kódexét. Noha e normatárnak nincsen hatóság által kötelezővé tett érvénye, a tantestületek egyre növekvő számban vállalják önként, mert hathatós segítséget találnak benne napi munkájuk döntési helyzeteinek magoldásához. Egy-egy további kódex csatlakozik az előbbihez: pedagógiai szakértőknek ajánlott, illetve a katolikus iskoláknak előírt normatár. A tömör pontokba szedett szövegek szemléleti hátterét az előmunkálatokat megalapozó elméleti tanulmányok, továbbá az óvodák és az iskolák mindennapjaiból vett valós esetek lényegre törtő elemzései egészítik ki.