Szakrális buddhista antropológia jellemzők

Az ember maga is érdemet szerzett, és másokat is az erény megszerzésére ösztönöz. Ő maga elérte az elmélyülést, és másokat is az elmélyülés elérésére ösztönöz. Ő maga elérte a belátást, és másokat is a belátás elérésére ösztönöz. Ő maga elérte a megszabadulást, és másokat is a megszabadulás elérésére ösztönöz. Ő maga elérte a megszabadulás megismerési pillanatát, és másokat is a megszabadulás megismerési pillanatának elérésére ösztönöz. Így munkálkodik az ember a saját üdvén és mások üdvén is.