SZAKRÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ jellemzők

A kötet témája és módszere a kommunikációelmélet, a nyelvtudomány,a néprajztudomány, a kulturális antropológia és avallástudomány határain mozog. Arról az általános, emberi, de kultúránként és vallásonként különböző formában megmutatkozójelenségről szól, ahogy az ember kapcsolatot teremt a természetfölötti hatalommal vagy hatalmakkal, erőkkel. Ezt a jelenséget nevezi a szerző szakrális kommunikációnak.Ez a könyv második kiadása. Eredeti célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a szakrális kommunikáció jelenségére, javaslatot tegyen elméletének kidolgozására, és a népi imákról szólórészfejezettel hozzájáruljon a szakrális kommunikáció általános elméletéhez valamint az empirikus vallásantropológiai módszerekkeltörténő imakutatáshoz. A könyv nemcsak elérte eredeti céljait, hanem újszerűségével,interdiszciplináris nyitottságával serkentően és megtermékenyítően hatott a hazai kutatásokra. Mára egyetemi tananyag és sokat hivatkozott mű lett. Ezért indokolttá vált újabb kiadása.