SZÁM-OK - JELKÉPEK ÁLTAL VALÓBAN II. jellemzők

SZÁM-OKEz a könyv (akár gyűjteménynek is mondhatnók) arról szól, hogy bizonyos számok – itt egytől tizenkettőig, illetve tizenháromig – nem egyszerűen mértékegységek, és nem is csak mennyiségek, hanem mint az abszolút jelképei, szimbolikus jelentésük révén erősen hatottak és hatnak máig. E számoknak „jelentései azoktól származnak – írja Berze Nagy János –, akik vallásos irodalmi és egyéb irányú műveltségüknél fogva hivatva voltak másokat tanítani: a felsőbb, a tanultabb és iskolázott rétegtől. A számszimbolikában tehát, melyet különböző népek szellemi vagyonuk gyanánt őriznek, valóban a gesunkenes Kulturgut emlékeit szemlélhetjük.”Ez a könyv a sorozat másik két tagjával – a hármas számról, illetve aszín-, virág- és állatszimbólumokról szóló, bőséges anyagot felvonultató kötetekkel – együtt alkot teljes, egységes egészet. Ezek együtt jelzik népköltészetünk gazdagságát és sugározzák a szövegek máig ható szépségét.Móser ZoltánElőszó 5I Fél szóból is érteni 11Népdalok 14Közmondások 15II. M