Számbíró / Futball jellemzők

A füzet az iskola-előkészítőbe és az általános iskolák első osztályába járó gyermekek számára készült.
Az egymásra épülő feladatok fokozatosan fejlesztik a gyerekek számolási készségét és a számolási feladatok felismerésének képességét.
A füzet témája, csakúgy, mint színes, játékos kivitelezése, nagymértékben motiválja a gyerekeket a feladatok önálló megoldására, és az alábbi készségek fejlesztésére:
-számolás
-rész-egész felismerése
-mennyiségek összehasonlítása
-pénzérmék és árcédulák egymáshoz rendelése
-összeadás és kivonás
-számolási feladatok felismerése
-pénzzel való számolás.