SZÁMITÁSTECHNIKA FGYŰJT. 3. RÉSZ jellemzők

Az általános iskola felső tagozatosai számára megjelentetett, közkedvelt Számítástechnika tankönyvsorozat hasznos kiegészítőjeként adjuk közre ezt a négy részes feladatgyűjtemény-sorozatot. A sorozat kötetei a tankönyvek témaköreihez illeszkedő rendszerben kínálnak érdekes, gyakorlásra, az ismeretek elmélyítésre alkalmas feladatokat. A feladatgyűjtemény anyaga a legegyszerűbb számítógépes feladatok megoldásától az izgalmas problémák megfejtésén át az önálló alkotás örömének megismeréséig is eljuttatják a tanulókat. A gyermekek gyakorlás közben megismerkednek a számítástechnika alkalmazhatóságával, más tárgyakban -természettudományok, matematika - szerzett ismereteiket igazi felhasználóként, számítógépes módszerekkel és eszközökkel mélyíthetik el, rendszerezhetik és elemezhetik. Az iskolai tananyagokon kívül, mindennapi életük számos területén is alkalmazhatják az algoritmikus gondolkodás kialakítását segítő gyakorlatok megoldásával megszerezhető szövegszerkesztési és táblázatkezelési i