Számítástechnikai szótár jellemzők

Kisszótárunk legújabb kiadásában minden eddiginél jelentősebb frissítést és bővítést végeztünk. Megtartottuk nagy sikerű kiadványunk alapszerkezetét, egyúttal erősen hozzáigazítottuk a szókészletet a számítástechnika új fejleményeihez, olvasóközönségünk mai igényeihez. A kisszótár továbbra is angol-magyar, a vezércímszavak az angol számítástechnikai nyelv fogalmai, kifejezései, melyeket a magyar megfelelők (magyar nyelvű címszavak) követnek. Ezután következik a címszavak magyarázata: a kisszótár voltaképpeni szócikkei. Ebben a kiadásban is rövidségre, tömörségre, a lényeg érzékeltetésére törekedtünk. A tájékozódást utalások, kereszthivatkozások és magyar nyelvű betűrendes szókereső segítik.