Számolás 1. jellemzők

Ez a kiadvány készségfejlesztő munkatankönyv a számolás tanításához és a diszkalkulia terápiájához, amely a szerző több évtizedes, a diszkalkulia terápia során szerzett tapasztalatai alapján készült. A feladatok azokat a területeket célozzák meg, amelyek a matematika megtanulásához szükségesek: a megfelelő részképességek fejlesztését és az alapvető matematikai fogalmak, majd a számfogalmak előkészítését.