Számold meg az állatkákat! jellemzők

A matematikai problémák hátterében gyakran megtaláljuk a szám- vagy mennyiségfogalom bizonytalanságát. Sokszor az ötös számkörben sem biztos az első osztályos gyermekek mennyiségismerete, illetve a műveletek elvégzése már ezen a tartományon belül is nehézségekbe ütközik.
A munkafüzet három-, négyéves kortól használható, illetve elvégezhető feladatokat minden olyan kisgyermek, akinél az óvodában vagy az iskolában a matematikai ismeretekben lemaradás mutatkozik.
Az egyszerű feladatok a kicsiknek sikerélményt nyújtanak, hiszen "ők már tudnak számolni", és megteremtik a megfelelő jártasságot a számok világában. A nagyobbak esetében viszont, akiknél bizonytalanság tapasztalható, segít feltárni a problémák gyökerét. Az ötös számkörön belül a füzetben a mennyiségazonosítás, a több-kevesebb fogalma, a bontás, a pótlás, számszomszédok, sőt a gondolkodtató feladatok is helyet kaptak.
Az ellenőrző lapok rálátást adnak a gyermek fejlettségi szintjére, fejlődési folyamatára. Így a hiányosságok ismeretében kidolgozható a felzárkóztatás mikéntje.