SZÁMOLÓKA - ALAPOZÓ FELADATOK - jellemzők

Ez a Számolóka kötet a számok világába, a 10-es számkörbe vezeti be agyerekeket. Rendszerezi a számokról tanultakat, és játékos feladatokkaltanítja a helyes számírást, pontosítja a számfogalmat. A gyerekekmegismerhetik a mennyiségek közti relációt, a két alapmőveletet. A kötetsegíti az iskolába készüli, illetve elsi osztályos gyerekeket a megfelelialapok elsajátításában.Számolóka Gondolkodtató