Számtanmesék II. jellemzők

A tartalomból: Harmadik osztály: Összeadás és kivonás 100-ig; Szorzás, osztás, törtszámok; Összetett feladatok; Törd a fejed!; Megoldások. Negyedik osztály: Összeadás és kivonás 10000-ig; Szorzás, osztás egyjegyű számmal; Törtszámok; Számolás 1000000-ig; Szorzás és osztás kétjegyű számmal; Törd a fejed!; Megoldások.