Szaturnusz jellemzők

A Szaturnusz éppúgy szimbolizál egy lelki folyamatot, mint egy minőséget vagy tapasztalatot. Nem csak a fájdalmat, a korlátozásokat és a fegyelmet képviseli, hanem azt a lelki fejlődést is, amelynek során az egyén ezeket a megpróbáltatásokat a magasabb tudatossági szint elérésének és önmegvalósításának eszközeként hasznosítja.
Liz Greene kötete alapvető lépést tesz a Szaturnusz tényleges tulajdonságainak feltárása felé, amelyek oly sokáig rejtve voltak azok számára, akik a Szaturnuszt "ártó" bolygónak tartották. A Szaturnusz sötétebb oldala a világ minden népének mítoszaiban és meséiben megjelenik. Dr. Greene ragyogó elemzést nyújt a bolygó jelleméről az asztrológiai jegyek, a házak a fényszögek és a képletek összevetésén keresztül, és megmutatja nekünk a Szaturnusz másik arcát: a Beavató mesterét, aki őszinteségünkért cserébe magasabb rendű tudatosságot, önismeretet és a végső szabadságot ajánlja.