Szavak útján I. Feladatfüzet 3. osztály jellemzők

Kreatív feladatai a valóságos nyelvhasználat szokásrendszerét építik a tudatba. A tanuló ízelítőt kap a nyelvhasználat minden területéről. Ezt szolgálják az írásbeli fogalmazásra szólító feladatok. A nyelvi eszközök értékének s használatának aktív megismerését segítik a szójelentésekkel, a rokon értelműséggel, a helyzetnek megfelelő szóhasználattal kapcsolatos gyakorlatok. A fejezetek megegyeznek az olvasókönyv fejezeteivel. Valamennyi olvasmányhoz és gyakorló órához tartalmaz feladatsort. A feladatok az integrált anyanyelvi nevelést szolgálják, az olvasókönyvi szövegekhez hozzáveszi az Édes anyanyelvünk című tankönyvnek a nyelvtani, helyesírási ismereteit.