Szaxofon ABC 2. / Saxophone ABC 2. / Saxophon ABC 2. jellemzők

"Kiadványunkkal a kezdő szaxofonozni tanulók kezébe szeretnénk korszerű, könnyen követhető iskolát adni. A szaxofon ABC anyagát - terjedelmi okokból - két kötetre bontottuk. A két kötet 3-4 évre szóló tanulni valót kínál a zenei előtanulmányokkal nem rendelkező növendékek számára.
A második kötet az első szerves folytatása, így elejére csupán minimális visszatekintés került az első kötetben tanultakra. Megismertet a legmélyebb és legmagasabb hangokkal, továbblép a ritmikai ismeretek terén. Elsősorban feldolgozó jellegű; nagyobb teret kapnak a hosszabb lélegzetű etűdök, előadási darabok, duók. A kötet zárófejezete etűdöket és duókat tartalmaz. (...)" (Perényi Éva és Perényi Péter)