Száz év Dél-Magyarország ujabb történetéből tekintettel a III. Károly és Mária Terézia korabeli előzményekre jellemzők

Szentkláray Jenő történész élete második felében jórészt Dél-Magyarország történetével foglalkozott. Munkásságának egyik fontos darabja a jelen kötet, amelyben a térség III.Károly és Mária Terézia korabeli történetét mutatja be. irta Szentkláray Jenő ... [Temesvár] Temesvárott : Nyomatott a Csanád-egyházmegyei könyvnyomdában, 1879.