SZÁZ NAGY FILOZÓFUS jellemzők

Miben áll a jó és a rossz? Mi a létezés értelme, és kik vagyunk valójában? A filozófusok évezredek óta viaskodnak az ehhez hasonló kérdésekkel, minden gondolatot szinte az összes ésszeru alternatívával összevetve. Kik voltak azok a férfiak és nok, akiket nagy filozófusoknak nevezünk? E gazdagon illusztrált könyv a ókori Hellásztól, Kínától, az arab és indiai világtól egészen napjainkig mutatja be azokat a gondolkodókat, akik megváltoztatták az emberiség világról alkotott képét. Megismerhetjük Lao-cét éppúgy, mint Arisztotelészt, Sankarát, Descartes-ot, Kantot vagy a 20. század nagy filozófusait: Russellt, Derridát, Singert# A kötet idorendben tárgyalja a száz nagy filozófus élettörténetét, gondolkodásuk fejlodését, következtetéseiket, idézve szavaikat, utalva legnagyobb muveikre és a filozófiában betöltött szerepükre.