SZÉCHENYI ISTVÁN GRÓF ÉLETE ÉS KORA jellemzők

Széchenyi Istvánról sokat tudunk: egy évi jövedelmét ajánlotta föl a Magyar Tudományos Akadémia felállítására, ő álmodta meg a Lánchidat, megírta a reformkor alapművét, a Hitelt. Kossuth Lajos szavaival: ő a „Legnagyobb magyar”.Vajon tudjuk-e, hogy az 1825–1827. évi országgyűlés idején lóversenyt és kaszinót szervezett, hogy angol barátaival – az úri társaság csodálkozására – Bécsből Pozsonyig evezett. Hogy romantikus rajongással szeretett egy férjes asszonyt? Valóban ismerjük őt? A könyve tényekre, Széchenyi leveleire, naplójára alapozva mutatja be az író–politikus mellett az embert. A mintegy 200 képet tartalmazó könyvből megismerkedhetünk a reformkor legmozgékonyabb személyiségével. Széchenyivel, aki fölkarolta a dunai és balatoni gőzhajózást, a gőzmalom- és hajógyár-alapítást. Sikeres vállalkozó is volt. Korszerűsítette és jövedelmezővé tette birtokát, és hasznot hozó befektetéseket tett. Hitte és gyakorolta, hogy az egyén boldogulása a köz javát is szolgálja. Mindeközben a gróf i