Szeizmográf a Szabadság téren jellemzők

...Ma semmi sem fontosabb (és talán még nem késő) az emberiség számára, mint az, hogy vezetői és a vezetettek megtanulják, mi a bolsevizmus úgy, ahogy mi, szegény, nyomorult csatlósai testünkön és lelkünkön tapasztaljuk. Ez a nagy tanulság felérhet hatásában a Függetlenségi Nyilatkozattal... (Részlet Mindszenty József bíborosnak Dwight David Eisenhowerhez, az Amerikai Egyesült Álla­mok elnökéhez írott leveléből, Budapest, 1960. jú­nius 23.)