Székely népmesék jellemzők

A magyar reformkor csodálatos szellemi pezsgése közepette, Petőfi, Arany, Jókai kortársaként látott hozzá a halk szavú kolozsvári unitárius lelkész, Kriza János a székely népköltészet mindaddig ismeretlen kincseinek összegyűjtéséhez. Közel harminc évet kellett várnia az addigra már püspökké szentelt Krizának, hogy gyűjtésének legalább egy része megjelenhessék, de akkor aztán átütő sikert aratott. A Kriza-gyűjtemény népmeséi azóta éppolyan nélkülözhetetlen részei a magyar irodalomnak, mint például a Grimm meséi a németnek. Kötetünk a gyerekek és a felnőttek figyelmére egyaránt számítva bő válogatást, negyvennyolc mesét közöl. A könnyebb megértést székely tájszótár segíti.