SZÉKELYFÖLD BETYÁRJAI - DÉZSI, PUSZTAI ÉS JEGES jellemzők

„Fiatal koromban idősebb emberektől hallottam Pusztai, Dézsi és Jeges cselekedeteiről, érdekesebbnél érdekesebb történeteket, volt köztük valós, de kitalált, elképzelt esemény is.Mivel nagyon érdekelt a téma, 1970-ben úgy határoztam, felkeresem az Ozsdola környéki falvakat, valamint Kászonaltízt, hogy a még életben lévő emberektől, akik annak idején kapcsolatban álltak velük, bővebb információt kérjek, azzal a gondolattal, hogy összeállítom sorsuk krónikáját.Végül kik is voltak ők, Pusztai, Dézsi és Jeges, a három betyár? Egyszerű falusi emberek leszármazottjai, a külső körülmények hatására néha nyersek, durvák, de mindvégig becsületesek és bátrak. A többi választ rábízom a Kedves Olvasóra, fogalmazza meg mindenki saját magának, és alkosson véleményt a leírt események nyomán.Jelen írásommal, remélem, hozzájárulok ahhoz, hogy emléküket még sokáig megőrizzük!”