A magyarság és a szlávok jellemzők

A Szekfű Gyula szerkesztésében erdetileg 1942-ben megjelent tanumánykötet szerzői a korabeli legkiválóbb szlavisták: Kniezsa István, Hadrovics László, Gogolák Lajos. A kötet a szlávok fejlődésének számos kérdéséről olyan képet ad, amely az újabb tudományos eredmények nyomán sem tekinthető elavultnak. Másrészt a korabeli kiadást a nemzetiszocialista befolyással szembeni ellenállási kísérletnek lehet tekinteni, ezért fontos kortörténeti dokumentum.