Széles a Duna jellemzők

Bodor Anikó élete utolsó évtizedében a vajdasági magyar népdalok összkiadásán dolgozott, melyeket műfaji csoportosításban adott közre (lírai dalok, balladák, betyár- és pásztordalok, párosítók, lakodalmasok, szerelmi dalok, gyermekjátékok). Nagyszabású munkája során egyebek mellett gyakran találkozott kupuszinai dalokkal is, és egyre inkább meggyőződött arról, hogy e falu zenefolklórja kivételes figyelemre érdemes. Az itteni anyag annyira megragadta, hogy külön is számon tartotta, és monografikus kiadását tervezte. A dalokat zenei jellemzők alapján sorba rendezte, jegyzetekkel látta el, és elkészítette a kottagrafikák egy részét. Bodor Anikó azonban 2010-ben eltávozott közülünk. Örökségének gondozását a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet vállalta, és nemcsak annak megőrzését tekintette feladatának, hanem közzétételét is szorgalmazta. Így kerülhetett sor ennek a könyvnek a megjelentetésére. (Paksa Katalin)