SZEMBENÉZNI A TÖRTÉNELEMMEL jellemzők

Ezek az írások (egy részük a amp;amp;amp;#8222;rendszerváltozás amp;amp;amp;#8221; idején,egy másik részük most, a félévszázados jubileumalkalmával született) egyszerre örökítik meg személyesélményeimet és történelmi tapasztalataimat amp;amp;amp;#8211; atörténelem tanulságait. Az első, az Irodalmunkszabadságharca amp;amp;amp;#8211; 1956 című még 1989 októberébenjelentmeg füzet formájában, arra a napra, amidőn előszörlehetett nyilvánosan megünnepelni a magyar forradalomévfordulóját (a harmincharmadikat). A többifolyóiratokban került az olvasók elé, illetve az utolsóhárom írás az ünnep alkalmával jelenik meg hazai,illetve erdélyi folyóiratokban. Számomra, aki 1956őszén még fiatal egyetemista voltam, és ma már idősirodalomtörténész vagyok, az jelenti az igazi ünnepet,ha másokkal megoszthatom tapasztalataimat és emlékeimet.Pomogáts Béla