Személyiség, kommunikáció, etika jellemzők

A XXI. század keretei között élő emberek és az intézmények kapcsolatrendszerei mindenképpen megkövetelik a modern és korszerű kommunikációs eszközök és rendszereik hatékony, célravezető ismeretét és alkalmazását.