Szemiotikai szövegtan 14. jellemzők

A Szemiotikai szövegtan 13. kötetével új ciklust kezdtünk. Az új ciklus köteteinek felépítése a következőkben tér el az előző kötetekétől: az egyes kötetek terjedelmét 260 nyomtatott oldal körül kívánjuk lehatárolni; ezt a terjedelmet - az eddigi kötetek globális struktúráját (Tanulmányok, Áttekintések, recenziók, stb.) megtartva - három tematikus egység között kívánjuk elosztani, amelyek közül az elsőt a szövegtani kutatás általános kérdéseinek szenteljük, a másik kettőt pedig egy-egy jól körülhatárolható speciális téma tárgyalásának. A 13. kötet speciális témái a szaknyelvi szövegek és a tankönyvi szövegek elemzése voltak. A jelen köteté a kép és szöveg, valamint a kommunikáció a médiában.