Szemközt s háttal jellemzők

A költészetben ki-ki abból gazdálkodik, amije van. Simonyi Imrének egyénisége volt, s ő ezzel élt: mindent erre a lapra tett föl, a lírai énre. Költészetének tengelyében az erős, jól megkülönböztethető lírai személyiség áll, és erényei, akárcsak gyöngéi, e körül rendeződnek el. Ez emelte magasra, és ez vonta meg határait.