Szent Demeter jellemzők

Szent Demeter, az ortodox egyház egyik legismertebb vértanúja, a 3. században Thesszalonikiben szenvedett vértanúhalált, s tisztelete a görög és szláv világban egyaránt elterjedt. Azt viszont ma már kevesen tudják, hogy a bizánci egyház nagyvértanúját a középkorban Magyarország védőszentjének tartották. A tanulmánykötet arra a kérdésre keresi a választ, mi köti Szent Demetert oly szorosan Magyarországhoz, mi az oka annak, hogy egészen a 19. századig a magyar szentek között tartották számon. A kultusz hazai forrásainak részletes elemzése során a magyar középkor elfeledett emlékei tárulnak fel. Megismerjük Szent Demeter Árpád-kori eredetű legendáját, annak késő középkori latin és magyar, prózai és verses feldolgozásait, illetve a vértanú tiszteletére íródott, hazai eredetű egyházzenei emlékeket. A művészettörténészek számos, eddig ismeretlen, Szent Demeterhez fűződő ábrázolást hoztak napvilágra. Más forrásokból bepillantást nyerhetünk a szenttel kapcsolatos néphagyományba és népi szövegekbe.