SZENT GYÖRGY A MAGYAR KULTÚRTÖRTÉNETBEN jellemzők

Szent György alakja közel másfél évezreden át a hit diadalmas hőseként, győzhetetlen katonájaként és emberi példaként mint a légiónyi katonaszent egyike, igen fényes karriert futott be. A magyar népköltészet máig is híven őrzi a György-legenda szinte valamennyi elemét, bár név szerint a szent lovaggal már csak ritkán találkozunk benne. Nagyszámú és a képzőművészet szinte minden ágára kiterjedő ábrázolása pedig csak erősítette e hagyományokat. S míg kultusza fokozatosan elszürkült, képi megjelenítései lassanként kikoptak a szakrális szférából, a népha amp;amp;amp;not;gyomány a lovagszent emlékét, a sárkányviadal történetét középkori színességében, eleven amp;amp;amp;not;sé amp;amp;amp;not;gében tartotta fenn.