Szent István és III. András jellemzők

A középkorban élt történeti személyiségekről aligha lehet hagyományos életrajzot írni. A források hiánya miatt gyakran ütközünk a történeti megismerés szűkre szabott korlátaiba, s éppen azok a források - mint például a napló vagy a magánlevelezés - nem állnak a rendelkezésünkre, amelyek az életrajz hősének saját gondolatvilágába engednének bepillantást megvilágítva tetteinek indítékait, felfogásának változásait. Az efféle intimitások hiányáért némi kárpótlást nyújthat ugyanakkor a szokásosnál bőségesebb korrajz, mely a két uralkodó tettei mellett a korszak magyar társadalmát és a társadalom tagjainak mindennapi életét szabályozó intézményeket mutatja be.