SZENTLÉLEK ÉS TURUL jellemzők

Nekünk, magyaroknak élő mitológiánk van: nem kövült megeposzban, nem szakadt meg az időben atovábbhagyományozódása. Ott rejtőzködik a ma élőktudatában, általuk testesül meg dalban, mesében,mondában, tárgyakban, a közösségek szokásaiban.A történeti mondák e könyv szellemi gerincét alkotják.