SZÉP LITERATÚRA jellemzők

Kazinczy Ferenc az 1780-as évek elejétől 1831-es haláláig, vagyis mintegy ötven esztendőn keresztül aktív résztvevője volt a magyar szellemi életnek, ebből 25–30 éven át meghatározó szerepet játszott a folyamatok alakításában. Ez idő alatt létrejött hagyatéka mérhetetlen gazdagságú, sok tekintetben máig kiaknázatlan forrást jelent a korszak művelődés- és irodalomtörténetének vizsgálatához. Az újabb kutatási eredmények fényében elmondható, hogy az életmű nemcsak forrásként kiemelt fontosságú. Ahhoz azonban, hogy ez a belátás a maga teljességében körvonalazódhasson, elengedhetetlen a hagyaték egészének korszerű textológiai feltárása.Jelen kötet Kazinczy Ferenc nyomtatásban is napvilágot látó fordítássorozatát tartalmazza. Szerepét az író utódokra gyakorolt rendkívüli hatásként, attitűdváltó irodalomtörténeti jelenségként, illetve az 1810-es évek legfontosabb irodalmi és könyvészeti eseményeként egyaránt jegyzi a szakirodalom. Egyazon kritikai kiadványban történő újólagos megjelentetése,