Szép új világ? jellemzők

A Bologna-folyamattal kapcsolatban állandóan hangoztatott "reform" szó is eufemizmus. Hiszen a "reform" arra a folyamatra vonatkozik, amikor az idők során megromlott, felbomlasztott intézményt most eredeti formájába "visszaállítják", hogy az eredeti terv szerinti rendeltetésének újra megfelelhessen. Csakhogy éppen nem ezt célozza a Bologna-folyamat. Alapvetően akarja megújítani a felsőoktatás intézményrendszerét, úgy hogy kő kövön nem marad. Joggal beszél a Rektori Konferencia elnök asszonya "az alapokat ledöntő változásokról". Az alapok ledöntése pedig forradalom. Csupán az a meglepő, hogy ezek a forradalmárok -még ha mások irányítják is őket-, miniszterek és egyetemi rektorok. Az ilyen magas beosztású állami tisztviselőktől pedig inkább a tudomány és tanítás szabadságát és az egyetem függetlenségét garantáló alkotmányhoz való hűséget várnánk el, semmint, hogy forradalmárkodjanak.