SZERELEM jellemzők

Federigo Tozzi a huszadik századi olasz elbeszélőirodalom egyik kiemelkedő alkotója, akit szuverénlátásmódja, egyéni hangja, műveinek autonóm nyelvivilága és egyéb művészi kvalitásai okán akritikai irodalom - még ha talán némi túlzással is, denem minden alap nélkül - Pirandello és Svevotársaságába emel. Tozzi nyelvi világát puritánság ésmeglepő, ám hiteles szituációteremtés jellemzi. Kétjelentős regényét Kolozsvári Grandpierre Emil márcsaknem száz éve hozzáférhetővé tette a magyarolvasóközönség számára. A Szerelem című novelláskötetmagyarra ültetése úttörő jellegű esemény, ami Tozziújrafelfedezéséhez és újraolvasásához is vezethet.