SZERELMETES MINDENNAPOK jellemzők

A Szerelmetes mindennapok egy naplóformában megírtdokumentumkötet. Korrajz. Főszereplői Bencze Klára ésSzekulity Péter. Egy szabálytalan kapcsolat, egyszabálytalan, az alkotásért vívott mindennapi harctörténete. Szekulity munkássága a magyar sajtótörténetés az egész magyar irodalom meg nem kerülhető értéke.Egyéni hangú íróművész rövid élete ellenére. SzekulityPéter nem a nyilvánosság előtt élt, interjút aligadott, s nem volt hajlandó tévéfelvételek készítéséresem. Nem tudta elképzelni, hogy eljátssza önmagát aközönség és a kamerák előtt. E köteten kívül így nincsnyoma keserves hétköznapjainak, munkásságának.