Szerep és személyesség jellemzők

Szomorú, rezignált, nosztalgikus versek. Fájdalmas, büszke, hősies, dühös kötetzárások. Ez a tanulmánykötet mai líránk egy vonulatának személyes vívódását, a vívódás őszinte megvallását kívája feltárni, de a feleletet a költőkre bízza.