SZEREPVÁLTÁS A KATEDRÁN jellemzők

A kutatások világszerte az oktatás válságát prognosztizálják, mert érzékelhetoen alacsony az iskola muködésének hatásfoka. A szakemberek álláspontja szerint noha a tudomány kitermelte a maga multidiszciplináris elméleti rendszerét, a kutatók pedig ezzel egyidejuleg folyamatosan föltárták azokat a gondokat, melyekkel a mindennapi pedagógiai tevékenység küszködött az elméleti és gyakorlat ijeszto divergenciájának (szétválásának) vagyunk tanúi. Mondják, az újabb és újabb elméletek vajmi kevéssé hatot-tak és hatnak a tanítás gyakorlatára. Az elméleti alapvetések, elképzelések, megállapítások a legjobb szándék ellenére is ünnepnapiak maradnak mindaddig, amíg nem hatnak, nem érintik meg a hétköznapi gyakorlatot. Mindez pedig pesszimizmust, cinizmust válthat ki mind az elmélet, mind pedig a gyakorlat szakembereiben.A kérdés úgy merül fel: van-e esély a két szint integrálódására? Létezhet-e olyan érvényes paradigma, mely megteremtené az esélyt a gyakorlat hatékonyabbá tételére?