SZERKESZTŐK ÉS SZERZŐK KÉZIKÖNYVE jellemzők

`Könyvemnek két címzettje van: a szerzők (különösen a pályájukat most kezdő fiatalok, valamint az egyetemisták, főiskolások) és a szerkesztők….Azokban az országokban, ahol formai kérdésekben közmegegyezés van, ott e szabályok elsajátítása már a főiskolákon, egyetemeken elkezdődik….Rendkívül fontosnak érzem, hogy Magyarországon se legyen másként, s ebben a felsőoktatásban dolgozó tanárok felelőssége is igen nagy. Kézikönyvemet tehát az ő figyelmükbe is ajánlom.` `Mint minden útmutató kézikönyv, ez is azzal az igénnyel íródott, hogy a szerzők és szerkesztők lehetőleg kövessék. De a szabályok mindig az általánosra, a leggyakrabban használtra vonatkoznak, és egy ilyen összetett, gyorsan változó szakmában mindig lesznek estek, amelyeket a kézikönyv nem szabályoz, vagy ahol el kell térni az általánostól, a szokásostól. Részletek az Előszóból