SZERVES KÉMIAI PRAKTIKUM jellemzők

A praktikum célja a szerves kémiai preparatív laboratóriumi munkához szükséges ismeretek összefoglalása. Az első fejezet részletesen ismerteti a laboratóriumban betartandó biztonságtechnikai tudnivalókat. Az ezt követő szakasz a legfontosabb laboratóriumi készülékek és az alapvető módszerek bemutatásával foglalkozik. A szintetikus kémia szerves része az előállított anyagok tisztaságának a meghatározása, ezért külön részben mutatjuk be a mindennapi gyakorlatban használatos kromatográfiás módszereket. Ezután következik a ma már szinte rutinszerűen alkalmazott spektroszkópiai módszerek, az infravörös és elektronspektroszkópia, a mágneses magrezonancia spektroszkópia, valamint a tömegspektrometria ismertetése. A preparátumok kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy a vegyületek előállítása és feldolgozása minél változatosabb eljárásokkal történjen, és eközben a hallgatók sokféle reakciótípussal találkozzanak. Ennek megfelelően a praktikumban közel száz vegyület előállítása, illetve izolálása