Szervetlen kémia I-II-III. jellemzők

A tartalmából: I.: az atomok elektronszerkezete és a periódusos rendszer, a kémiai kötés, koordinációs vegyületek, sav-bázis rendszerek, redoxi reakciók. II.: a reprezentatív elemek kémiája, az átmeneti elemek kémiája, néhány fontosabb vegyületcsoport összefoglaló ismertetése. III.: néhány biokémiai és biológiai alapfogalom, a létfontosságú elemek biokémiai evolúciója, az alkálifémek és alkáliföldfémek szerepe a biológiai rendszerekben, a cinkcsoport elemeinek biológiai szerepe, az átmeneti fémek szerepe biológiai folyamatokban, a nitrogénmegkötés és a nitrogén körforgalma, a platinakomplexek biológiai hatása.