Szervezeti magatartás és vezetés jellemzők

Az ezredforduló vezetői gyakorlata arra a felismerésre vezetett, hogy az emberi erőforrás a szervezeti siker egyik kritikus meghatározó tényezőjévé vált. A könyv ennek az erőforrásnak a "technológiáját" viszi közelebb az olvasóhoz. Célja kettős: egyfelől leírni az egyének, csoportok, szervezetek magatartásának, viselkedésének jellegzetességeit, törvényszerűségeit, másfelől számba venni azokat a lehetséges eszközöket, amelyekkel a vezetők mindezt befolyásolhatják a jobb szervezeti teljesítmény érdekében. A könyv sorra veszi a szervezeti magatartás témaköreit: az egyéni és csoportmagatartást, a motivációt, a hatalmat, a leadershipet, a szervezeti kultúrát, a konfliktusokat és a szervezeti változást, bemutatva azok elméleti alapjait és gyakorlati vonatkozásait. A kötetben hangsúlyt kap a tárgyalt jelenségek hazai viszonyokra való adaptálása is. A könyvet haszonnal forgathatják gazdálkodó, közigazgatási, közszolgálati és szolgáltató szervezetek felső és középvezetői, vezető testületeinek tagjai - mindenki, aki embereket vezet, irányít. Jól illeszthető a gazdasági szakirányú egyetemek és főiskolák kötelező tananyagába, emellett számos más szakma vezetőképzési és továbbképzési programjaiba is.