Szervezeti tanulás és döntéshozatal jellemzők

A kötet a szerző tizenkét cikkét, valamint egy vele készült interjút tartalmaz; a cikkek betekintést nyújtanak March valamennyi kutatási területébe. "Jelen kötetünk olyan tanulmányokat tartalmaz, amelyeket bátran ajánlhatunk a szervezetek világában mozgó valamennyi szakembernek, legyen akár vállalatvezető, akár az államigazgatás munkatársa, akár elméleti kutató. James Marchnak mindannyiunk számára van mondanivalója. Régóta ismert, de Thomas Kuhn óta rendszerbe is foglalt gondolatmenet, hogy a különböző tudományterületek közös vonása az, hogy a békés és viszonylag lassú fejlődés korszakait időről időre "tudományos forradalmak" szakítják meg. Ilyenkor megkérdőjeleződnek az adott tudományterület legalapvetőbb tételei is, új alapelvek, megközelítések -paradigmák - alakulnak ki, amelyek aztán megalapozzák ismét viszonylag hosszabb időre a "normál tudomány" fejlődési pályáját, s egyúttal utat nyitnak a tudományos eredmények robbanásszerű, gyakorlati alkalmazása felé. Ilyen tudományos forradalom két kiemelkedő alakjának a neve találkozik most, amikor James March átveszi a Herbert Simon-díjat." Chikán Attila