SZERVEZETSZOCIOLÓGIA jellemzők

Ez a komplex szervezeteket tárgyaló esszé, amely az Egyesült Államok-ban született, a kezdeti lépést jelenti ahhoz, hogy a szervezetet; világát megértsük. Bemutatja, milyen módon gyakorolnak befolyást a nagy szervezetek a társadalomra és a kultúrára. Az immár a magyar egyetemeken és a posztgraduális képzésben is széles körben használt alapművében Perrow a szervezetek tanulmá-nyozása során figyelmét a vagyon és a hatalom kialakulásának és megosztásának kérdéseire összpontosítja. A könyv alapfeltevése, `rejtett üzenete` az a gondolat, hogy a vagyon és hatalom Keletkezése és elosztása ma elsősorban szervezeti jelenség, és csak ezután válhat katonai, vallási, nemzeti, gazdasági, politikai vagy kulturális jelenséggé. A nagy szervezetek jelentik a független változót, az első számú okot, tőlük függ a politika, a kultúra, de még a pszichológia is, mindezek alakulását tragikus mértékben a nagy szervezetek határozzák meg.