SZIDDHÁRTHA BUDDHÁVÁ VÁLIK jellemzők

Buddha fénye, bölcsessége és halhatatlan tanításaemberek millióit vezette az igazság ösvényére; szíve arészvét áradata volt a sötétben eltévedt emberiségszámára. Megvalósulásával véget vetett a szenvedésnek,legyőzte a halált. Mint eltévedt gyermekek százai,őszinte keresők találtak Buddha lábainál menedékre ésspirituális megszabadulásra. A könyvben Sri Chinmoy tízszívhez szóló történeten keresztül meséli el Buddhaéletútját. A történetekben Buddha élő bölcsessége ésidőtlen tanítása elevenedik meg.