Stíluselemzés, stílusértékelés, stílusművelés jellemzők

Ez a stilisztikai gyakorlókönyv követi a Magyar stilisztika című felsőoktatási tankönyv (2007. Osiris Kiadó) fejezeteit, azokhoz csatlakozva nyújt feladatsort. Sokrétű elemző és kreatív gyakorlatokkal, valamint bőséges példaanyaggal lehetőséget biztosít a stílussajátságok felismeréséhez, a stíluseszközök használatához, a különféle stílustípusok és stílusárnyalatok hatásának összevetése révén azok megkülönböztetéséhez, valamint a stílushatást kiváltó nyelvi- stiláris elemek értékeléséhez. Ennek a könyvnek hármas célja van: stíluselemzés, stílusértékelés és stílusművelés. Először is segíteni kívánja a stílusteremtő és -meghatározó eszközök tudatos felismerését olyan gyakorlatokkal, amelyekkel csiszolható a befogadó stílusérzéke. Mivel a gyakorlókönyvben szereplő szövegek nyelvi-stiláris elemei gyakran nyelvi lelemények és nyelvi értékek, ezek felismerése fejleszti a mindennapi nyelvhasználatunk és a művészi stílusszándék közötti különbség észlelését. Ezenkívül ez a kötet gyakoroltatja is a stílusteremtő eszközök használatát a szövegalkotásban, azaz szolgálja a stílusművelést a stiláris fogékonyság fejlesztésével..