Szilágyi István - Hatalom, ember, technika jellemzők

"A vállalkozás, közelebbről, a Szilágyi-próza hatalomképének rekonstrukciójára irányul. A novellák és a regények egymást követő sora, állítja a monográfus, egyetlen szálra fűzhető föl: az ember, a hatalom és a technika viszonyának új meg új ábrázolásaként olvasható. Szilágyi történetei e szerint az interpretáció szerint a legáltalánosabb értelemben vett hatalom meg a neki kiszolgáltatott individuum kapcsolatát jelenítik meg, nem tragédiák mégsem: a tragikus sorsú, de sorsuk vállalásában felnőtté váló egyének illúziótlan - sokszor a halálba tartó - szabadságkísérleteiként is fölfoghatók." Perecz László