Színek és évek jellemzők

"Mit ad Kaffka Margit ebben a regényben? Adva van egy asszony, aki a magyar dzsentrifaj terméke. Egy nagyon komplikált egyéniség, amelyen át az egész magyar középbirtokos úri osztály lehetőleg minden erényével és hibájával tükröződjék. Hogy születik meg ez az egyed, már tönkremenő szülők viszonyából, hogy nyílik meg testi-lelki egyénisége, hogy virágzik ki természetszerűen kérészéletű virágzásra egy idegen erősebb fiának felfalása árán, aztán hogy hull az élet nyomorába, hogy vergődik végig évtizedek szívós könyörtelenségein... Kínos és szomorú probléma: de az 1880-1910 közötti magyar élet legtipikusabb problémája..."