Színek, évek, állomások jellemzők

Az 1918-ban kisfiával együtt spanyolnáthában, 38 éves korában elhunyt írónő művészi kiteljesülését a Nyugat megindulása és szellemi légköre segítette. Elsősorban Ady Endre költészetéhez vonzódott, és irodalompolitikai elgondolásaik, véleményük a mozgalom belső vitáiról is hasonlók voltak. Bodnár György irodalomtörténész válogatásában képet kapunk az írónő életútjáról és pályképéről; In memoriam sorozatunk 52. kötetében.