Színes anyanyelv II. kötet 2. osztály jellemzők

A 2. osztályos Színes anyanyelv tankönyvekben az elsős könyvekben már megismert szerkezeti felépítéssel, módszertani fogásokkal találkozhatnak tanulóink. Az olvasástanulást felváltja az olvasástechnika gyakorlása; a biztos betűfelismerés automatizálása; az olvasási tempó fokozása; a globális szólátás kiépítése bonyolultabb felépítésű és hosszabb szavakban is; az önálló információszerzés elmélyítése; az élményszerű olvasás megtapasztalása.